Næste udsendelse: 21:25 Portrætter Punkt for Punkt (1:14)

TV i dag

 • 20:55Ølturen - Rise BryggeriEn rejse i de gyldne dråbers kølvand. Vi sætter fokus på øl-revolutionen, der er skyllet ind over landet, og besøger nogle af de over 100 mikrobryggerier, som er skudt op i løbet af ganske få år.
 • 21:25Portrætter Punkt for Punkt (1:14)Portrætserie hvor nordjyder fortæller om deres livs specielle punkter.
 • 22:0019.30Nyheder (G)
 • 22:14Vejret i morgen (G)
 • 22:15Musikhjørnet (G)
 • 22:25EKKO (G)Havørneungen er på vingerne, og EKKO har været med fra starten under dens dramatiske opvækst i Ølene. Naturreservatet byder også på sort stork, kantareller og rørhøge.
 • 23:10Ølturen - Rise Bryggeri (G)En rejse i de gyldne dråbers kølvand. Vi sætter fokus på øl-revolutionen, der er skyllet ind over landet, og besøger nogle af de over 100 mikrobryggerier, som er skudt op i løbet af ganske få år.
 • 23:40Fra arkivet - Egely kloster (G)I Østermarie ligger Danmarks eneste Zen Buddhistiske Kloster. Klosteret, som er døbt Egely, drives af zenmester, Denko John Mortensen, og hans hustru. Zenklosteret på Bornholm er blandt andet til for folk, som søger tid til fordybelse.
 • 00:0019.30Nyheder (G)
 • 00:15EKKO (G)Havørneungen er på vingerne, og EKKO har været med fra starten under dens dramatiske opvækst i Ølene. Naturreservatet byder også på sort stork, kantareller og rørhøge.
 • 01:00Portrætter Punkt for Punkt (1:14) (G)Portrætserie hvor nordjyder fortæller om deres livs specielle punkter.
 • 01:30Flere sider af Louise Stigsgaard Nissen (G)Forfatter Louise Stigsgaard Nissen fortæller om sin debutroman "Natten er fuld af lys".
 • 02:00Hjemme i Østerlars (G)Vi har alle hjemme et sted. Vi vil i en ny programserie tage ud i de bornholmske byer. Fortælle om byerne gennem mennesker og i dette program er vi taget til Østerlars.
 • 02:45Månedens foredrag: Hammershus og Lilleborg (G)Hver måned sender vi et spændende foredrag. Denne gang med titlen " Hammershus og Lilleborg". Arkæolog Michael Thorsen, fra Bornholms Museum, beretter om udgravninger, fund og nyeste viden om de to borge.
 • 03:35Guld fra Gemmerne (G)Guld fra Gemmerne besøger museer i hele Danmark. Denne gang besøger vi Odense, Ribe, Thorsminde, Hobro, Sønderborg og Stevns.
 • 04:00Mellem os (G)
 • 04:30Helt i fisk - Silden (G)Vi er i dette afsnit taget til Gudhjem. Mens Jesper har været på delvis hjemmebane i alle programmer indtil nu, så er sildefiskeriet ikke noget, han har prøvet før. Håbet er dog stadig en helt nyfanget og nyrøget sild. Hvis fisken da gider at komme forbi, så vi kan fange den.
 • 05:00Stafetten - Thomas Hessel (G)Thomas Hessel har boet 10 år i USA, hvor han arbejdede med salg og marketing. Han flyttede til Bornholm med kone og to børn i starten af 2018. Thomas ejer og driver nu Myregaard Bed & Breakfast og ferielejligheder i Poulsker.

Forud for debatten: Lidt om vindmøller

Vidste du at Danmark fra 2022 er det land i verden, der skønnes at producere mest vedvarende energi? Hele 70 procent er dækket til den tid.
Debatten om fremtidens energi på Bornholm dominerer meget i øjeblikket. Og onsdag er der debat på Campus Bornholm om fremtidens energi og specielt mølleenergi på Bornholm. TV 2/Bornholm sender fra mødet.

Ifølge det Internationale Energiagentur vil Danmark i 2022 være det land i verden, der får mest strøm fra alternativ energi. 70 procent anslår man.

Men hvad er det egentlig man drøfter? På Bornholm står debatten i øjeblikket mest på om vindmøller skal stå på land eller i vand.

Her er lidt facts, hvis du vil deltage i debatten:

- Opgjort i efteråret 2018 stod der ifølge Energistyrelsen 5702 vindmøller på land og 509 havvindmøller i Danmark.

- Et af målene for vindenergien er, at den skal øges og udgøre 50 procent af det samlede elforbrug i 2020. I 2017 kom 43 procent af danskernes elforbrug fra vindkraft – og det var ny rekord.

- 85 procent af os danskere mener, at vindenergi er den energiform, Danmark bør satse på frem mod 2030. Den seneste store undersøgelse stammer fra 2015, og siden da er klimadebatten kun blevet mere aktuel i medierne.

- Et af de største kritikpunkter går på, hvor man stiller vindmøllerne. Danmarks Naturfredningsforening er for eksempel imod, at vindmøllerne står i fredede områder, skove og Natura 2000-områder.

- Dansk Ornitologisk Forening mener, at der dræbes cirka 2000 fugle om året af vindmøller – særligt rovfugle som ørne er ikke bange for de store møller og flyver lige ind i dem. I Tyskland mener man samtidig, at vindmøller slår mimimum 250.000 flagermus ihjel om året. Og dertil kommer ugler, falke og andre fugle, der lader livet i vindenergiens tegn.

- Nogle miljøentusiaster mener, at der kan være store problemer i forhold til den miljøforurening, der følger med minedrift og udvinding af neodymium til vindmøllernes turbiner.

- Mange af de mennesker, der bor tæt på vindmøller, klager over den støj, de store møller forårsager. I februar 2016 gennemførte Jysk Analyse dog en meningsmåling blandt 443 hustande, som ligger indenfor en radius af 1000 meter fra en vindmølle. Resultatet af målingen viste, at det var et mindretal, der oplevede gener. 69 procent tilkendegav, at de "slet ikke" eller "i mindre grad" oplevede gener ved at bo i nærheden af vindmøller.

- Der er ifølge flere miljøorganisationer endnu ikke fundet belæg for, at der skulle være en direkte sammenhæng mellem støj fra vindmøller og negative konsekvenser for helbredet. Man har derimod videnskabelig dokumenteret, at trafikstøj giver en forøget risiko for helbredsrelaterede følgevirkninger.

- Naboer til store trafikanlæg har ingen økonomiske fordele, men som nabo til en vindmølle kan man med fortrinsret købe andele i vindmøllen til kostpris.

- Kræftens Bekæmpelse har siden 2013 været i gang med en større undersøgelse om den mulige sammenhæng mellem vindmøllestøj og negative helbredseffekter, som stress, hovedpine, søvnforstyrrelser, hjerte-kar-lidelser, depression, højt blodtryk og andet. Undersøgelsen er sat i værk på opfordring af Miljøministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, og er fortsat under uarbejdelse. Der er udgivet en enkelt artikel på baggrund af undersøgelsen, der ikke kommer med klare svar.

- Ifølge en rapport fra Produktivitetskommisionen har det ikke været en samfundsøkonomisk gevinst for Danmark endnu, at vi er så gode til vindmøller. Prisen på el reguleres af udbud og efterspørgsel, og indtil videre kan man ikke lagre den overskydende strøm fra vindmøller her i Danmark.

- Lagring af vindenergi er på vej til Danmark, men i dag er teknologien stadig ikke moden nok, og så er den for dyr, ifølge Vindmølleindustrien. Og lagring af strømmen fra vindmøllerne er kun en del af løsningen for fremtidens energisystem.


TV 2/Bornholm understreger at ovennævnte facts er indhentet fra forskellige kilder, og kun er ment som indspark i debatten. Ikke som stillingtagen til for eller imod.

KILDER: Grøn Energi, Energistyrelsen, Wikipedia, Videnomvind.dk.

Aktuelle programmer på Play