Mangel på glas-studerende

Krav om danskkundskaber får væsentligt færre udlændinge til at søge til Glas- og Keramikskolen i Nexø
Glas- og keramikskolen i Nexø har et sprogproblem: Skolen blev sidste år pålagt, at nye studerende skal kunne tale og forstå dansk. Det er et problem for en skole med tradition for at tiltrække mange internationale elever. Og det kan ses på ansøgningsfeltet for næste skoleår, hvor der foreløbigt kun er to ansøgninger til glas-linien.

Institutleder i Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Troels Degn Johansson siger onsdag til TV 2/Bornholm, at man allerede i efteråret sendte en ansøgning om dispensation for kravet om danskkundskaber til Styrelsen for videregående uddannelser. På trods af flere rykkere har styrelsen endnu ikke svaret på ansøgningen.

For keramik-linien i Nexø ser det dog antalsmæssigt okay ud for næste år: Over 60 har søgt om optagelse.