Nyt forsøg reducerer frafaldet på erhvervsskolerne

25 procent færre elever falder fra erhvervsuddannelsen, når der sættes fokus på elevernes motivation og læring, viser treårig forsøgsindsats.
Unge uden uddannelse har ringere mulighed for at få det liv, de ønsker sig, og der er en øget risiko for, at de kommer til at koste samfundet i stedet for at bidrage, siger tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Desværre falder næsten 30 procent af eleverne fra en påbegyndt erhvervsuddannelse.

Samtidig kan Danmark i 2025 komme til at mangle helt op til 70.000 håndværkere og 25.000 personer med en kortere uddannelse, lyder det i en pressemeddelelse fra LæringNu, der står bag den treårige forsøgsindsats, hvor motivationspædagogik er forsøgt indført på ti erhvervsskoler.

En foreløbig evaluering viser, at motivationspædagogikken foreløbig har været medvirkende til at reducere frafaldet med op til 25 procent. Og dét åbner for nogle gode perspektiver for både de unge og samfundet.

- Når man vækker elevernes nysgerrighed og motivation ved at bruge en lang række forskellige redskaber, så bliver de mere aktive i undervisningen og opnår større bevidsthed om egen læring. Rapporten viser bl.a. at elever, der tidligere har haft dårlige oplevelser med skolegang er blevet mere motiverede, og så dropper de ikke så let ud, lyder det fra Svend Erik Schmidt, der har udviklet konceptet Motivationspædagogik i samarbejde med bl.a. Undervisningsministeriets FastholdelsesTaskforce.

Elever på en række erhvervsskoler svarer i en undersøgelse, at de tre vigtigste forhold for deres motivation og fastholdelse er:

Et trygt læringsmiljø, praksisnær undervisning med tydelig sammenhæng mellem teori og praksis, samt en høj grad af undervisningsdifferentiering.

Og her bygger Motivationspædagogik netop bro mellem teori og praksis og hjælper lærerne med at skabe undervisning, der aktiverer og motiverer eleverne.

- Motivationspædagogik sætter massivt fokus på, at skabe differentieret undervisning. Derfor har det haft stor succes på de tekniske uddannelser, hvor praksis og teori i udgangspunktet er opdelt på hver deres domæne i hhv. værkstedet og teorilokalet. Eleverne er derfor ofte umotiverede, når de skal i teorilokalet, fordi de tit skal sidde på en stol og lytte til en underviser, der står ved tavlen og snakker, forklarer Magnus Wilstrup fra LæringNu.

Motivationspædagogikken spiller hovedrollen i det positive resultat, men indsatsen har generelt skabt en erkendelse hos lærere og ikke mindst skoleledelserne af, at kompetenceudvikling kan være en solid vej til at sikre øget fastholdelse af eleverne.