Genåbning af Kæmpeåen tæt på realisering

Danmarks Naturfredningsforening Bornholm får 1,5 mio. kr. til at genoprette naturen omkring Kæmpeåen i Rutsker.
Den Danske Naturfond giver 1,5 millioner kroner til Danmarks Naturfredningsforening Bornholm. Pengene skal gå til at genoprette naturen omkring Kæmpeåen i Rutsker.

Fonden har uddelt i alt 11,8 millioner kroner til naturprojekter i Danmark. Projektet på Bornholm er det projekt, der modtager det største enkeltbeløb.

Genopretningen af naturen omkring Kæmpeåen går mere præcist ud på at genskabe den ferske eng og det åbne vandløb i den bornholmske sprækkedal Fuglesangen. Herudover skal de omkringliggende gamle bondeskove sikres.

Området vil blive indhegnet og afgræsset, og der vil blive etableret en P-plads ved Fuglesangsvej samt opstillet informationsskilte. Hele projektområdet er på ca. 13 hektar.

Sparekassen Bornholms Fond har doneret 100.000 kr. til publikumsfaciliteter i forbindelse med frilægning af åen. Derudover har Bornholms Brandforsikring også støttet projektet.