Lodsejere er sidste etape for Fuglesangsprojekt

Fuglesangsprojektet, der blandt andet skal genetablere Kæmpeåen ved Rutsker, mangler nu kun købsaftaler med de private lodsejere på området.
Næsten 18 år - fra januar 1999 - så længe har Fuglesangsprojektet været undervejs, og arbejdet forud for projektstart er i sin sidste fase.

- Det er fantastisk, at vi endelig kan komme i gang, siger Benny Thiesen fra projektgruppen oven på en bevilling på 1,5 millioner fra Den Danske Naturfond, som blev offentliggjort i går.

I dag er Benny Thiesen optimistisk, for projektet har nu den økonomiske styrke til at gå i gang. Sidste opgave før et startskud er at få købsaftaler på plads med de forskellige lodsejere, der ejer jorden omkring Kæmpeåen.

- Vi er i dialog med alle lodsejerne. En god og konstruktiv dialog, så vi er forhåbningsfulde og tror på, at det lykkes, siger Benny Thiesen.

Fuglesangsprojektet går ud på at fritlægge Kæmpeåen ved Rutsker på en strækning på 1,3 kilometer, hvor åen i øjeblikket løber i rør under jorden. Området omkring åen vil blive indhegnet og afgræsset, og der vil blive etableret en parkeringsplads og blive opstillet informationsskilte. Via et stisystem vil man kunne gå gennem området. Et udsigtstårn bliver desuden placeret på et højere liggende areal. Hele projektområdet er på ca. 13ha.

Også Sparekassen Bornholms Fond og Bornholms Brandforsikring har støttet projektet.