Nye medlemmer i Rådet for Socialt Udsatte

Jann Sjursen får endnu en periode i spidsen for Rådet for Socialt Udsatte, efter børne- og socialminister Mai Mercado har udnævnt nye medlemmer.
Det er en glad Jann Sjursen, der tager endnu en tørn i spidsen for Rådet for Socialt Udsatte - et uafhængigt råd, der fungerer som talerør for samfundet svageste.

- Jeg er meget glad for, at børne- og socialministeren har bedt mig være formand i endnu en periode. Jeg ser frem til sammen med både de garvede og de nye rådsmedlemmer at deltage i debatten om indsatsen for socialt udsatte med synspunkter og forslag, der har udgangspunkt i socialt udsattes virkelighed, udtaler han.

Rådet rådgiver regeringen på områder, der vedrører socialt udsatte borgere og hvert fjerde år udnævner den ansvarlige minister medlemmer af rådet.

Selvom medlemmerne af Rådet for Socialt Udsatte er politisk udnævnt, holder rådet sig bestemt ikke tilbage i kritik af regeringens politik.
Så sent som i oktober kritiserede rådet regeringens satspuljeudspil for ikke at nævne prostitution med et ord. Rådet for Socialt Udsatte fremlagde samtidigt selv en række forslag ti en mulig national handlingsplan på prostitutionsområdet.