Trafik: De store veje har fået salt til morgen

Vintertjenesten oplyser, at vejtemperaturerne mange steder på Bornholm i morgentimerne er under frysepunktet.
Vintertjenesten har via den vagthavende, Hanne Carlsen, udsendt følgende glatførevarsel kl. 4:20:

Vejtemperaturerne er her til morgen under frysepunktet og der er pletvis rimglatte og frysende våde veje.

Klasse A-veje ( overordnede veje) blev saltet i nat
Klasse B-veje og stier ( lokalveje ) saltes efter behov
Øvrige vejklasse saltes ikke og kan være glatte

Vær særlig opmærksom på udsatte steder som broer, dalsænkninger og skovstrækninger.