Besætningsændringer i landbruget godkendt

Center for Teknik og Miljø har den 5. december administrativt godkendt udvidelsen af en række bornholmske landbrug.
Bornholms Regionskommune, Center for Teknik og Miljø har afgjort, at de anmeldte besætningsændringer i eksisterende stalde på de fire nedenstående husdyrbrug kan gennemføres uden krav om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesloven:

•På Munkegård, Ibskervej 40, Ibsker, 3740 Svaneke ændres svinebesætningen fra 4.000 producerede slagtesvin (30-105 kg) til 4.279 producerede slagtesvin (33-113 kg).

•På Ryttergård, Ibskervej 28, Ibsker, 3730 Nexø ændres svinebesætningen fra 3.000 producerede slagtesvin (30-102 kg) til 3.049 producerede slagtesvin (33-113 kg

•På Tjørnebygård, Tjørnebyvejen 5, Poulsker, 3730 Nexø ændres svinebesætningen fra 5.800 producerede slagtesvin (30-112 kg) til 6.786 producerede slagtesvin (30-113 kg).

•På Spanager, Ø. Slamravej 8, 3730 Nexø ændres svinebesætningen fra 3.000 producerede slagtesvin (30-109,7 kg) til 2.995 producerede slagtesvin (30-115 kg).

Sagerne er behandlet i henhold til § 30 i bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.