KB: Klima- og bæredygtighedsudvalget:

Det nye udvalg får de her medlemmer
Formand: Anne Thomas (Alternativet)
Winni Grosbøll (Socialdemokratiet)
Bente Helms (Socialdemokratiet)
Kirsten Wendell (Socialdemokratiet)
Carsten Scheibye (Venstre)
Andreas Ipsen (Venstre)
René Danielsson (Dansk Folkeparti)