Begrænsning af torskefangst fortsætter i 2018

Reglerne om, at du som lyst- eller fritidsfisker højst må tage fem torsk med i land om dagen, gælder også i 2018. Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.
Den 1. januar 2017 trådte reglerne om, at du som lyst- eller fritidsfisker højst tage fem torsk med i land om dagen, når du fisker i farvandene omkring store dele af Syd- og Østdanmark i den vestlige Østersø, i kraft. Reglerne gælder også i 2018. Det meddeler Miljø- og Fødevareministeriet på deres hjemmeside.

I perioden 1. februar til 31. marts må du dog højst tage 3 torsk pr. dag med i land. Reglerne gælder også, hvis du tager ud og fisker i området med en turbåd.

Reglerne er lavet for at genoprette torskebestanden.