Trav: Begrænset træning lader vente på sig

Der er endnu ikke truffet nogen endelig beslutning om at begrænse træning med travheste i de danske statsskove på Bornholm.
I januar kom det frem, at Naturstyrelsen ville begrænse træning med travheste i de statsejede skove på Bornholm.

Årsagen er, at træningen har skabt gener for skovenes øvrige besøgende.

Dengang udtalte skovrider Søren Friese:

"Vi har en særlig zone nord for travbanen, hvor travkuskene må træne med deres heste. Det er vores oplæg, at de kun må færdes i skridt uden for den zone."

Travhesteejerne har siden arbejdet på at få en - for dem - gunstigere løsning. Indtil videre er der dog ikke meldt nogen endelig beslutning ud, men det forventes at ske i begyndelsen af det nye år.