Vigtigt med data fra trollingfiskere

DTU Aqua har bedt trollingfiskerne om hjælp. Fiskerne skal blandt andet indberette fangsttal, så forskere kan få et bedre billede af laksebestanden i Østersøen.
Landets trollingfiskere skal hjælpe DTU Aqua med at få et mere komplet billede af, hvordan laksebestanden i Østersøen har det.

Hidtil har forskerne kun haft få og fragmentariske data fra trollingfiskerne, og man har derfor primært brugt tal fra erhvervsfiskeriet.

- Det vil kunne give et mere fuldt og helt billede af, hvor meget der bliver fanget af laks i havet, fortæller biolog Stig Pedersen fra DTU Aqua.

Undersøgelsen vil løbe i hele 2018. På en række havne vil der være spørgeskemaer, som fiskerne kan udfylde og indlevere i en opsat postkasse. Fiskerne kan også benytte Fangstjournalen på internettet.

Derudover vil man i havne på Bornholm og i Klintholm havn på Møn også kunne blive mødt af interviewere fra DTU Aqua.

- Vi kan bruge det til at give den bedst mulige rådgivning, og få så et billede og så fyldestgørende et billede af laksebestandene som overhovedet muligt. Slutmålet er selvfølgelig, at bestandene fortsat går frem og at vi har sunde laksebestande hele vejen rundt, fortæller Stig Pedersen fra DTU Aqua.

DTU Aqua har også fået tilladelse til at sætte kameraer op på fire havne. Optagelserne skal bruges til at bestemme antallet af fartøjer, der tager på fiskeri. Kameraerne vil blive opsat i Nexø havn, Kampeløkke havn og Nørrekås Havn her på Bornholm samt i Klintholm havn på Møn.

Hør hvad Anders Schou Jensen, der er formand for Bornholms Trollingklub, mener om indsamlingen af data i klippet øverst i artiklen.