Campus overgår krav fra Undervisningsministeriet

Ved slutningen af 2017 er der indgået 152 uddannelsesaftaler fordelt på forskellige erhvervsuddannelser. Det er flere end forventet.
Campus Bornholm overgik i 2017 Undervisningsministeriets mål om uddannelsesaftaler med 38%. Succesen skyldes et ihærdigt benarbejde fra skolens Praktikcenter og lære- og praktikpladskonsulenter og stor velvilje fra de bornholmske virksomheder.

Skolen havde i år 2017 et måltal fra ministeriet om at indgå 110 praktikpladser. Ved årets afslutning er der indgået 152 uddannelsesaftaler fordelt på forskellige erhvervsuddannelser.

Især håndværkerbrancherne trækker for:

- Vi oplever, at især smedebranchen tager ansvar og i tide har set den manglende arbejdskraft, der over år vil være på Bornholm. Dertil er branchen god til at følge elevernes udvikling, især gennem grundforløb 2. Det er med til at skabe en god relation mellem grundforløbseleven og den enkelte virksomhed, forklarer Jeanet Hansen, som er daglig leder af Praktikcenter Bornholm.

Også i autobranchen er der tæt dialog med værkstederne på Bornholm, og flere mindre værksteder indgår kortaftaler og delaftaler med skolepraktikeleverne. Den største udfordring er at skabe praktikpladser på kokkeuddannelsen, da branchen er sæsonbetonet og lukker ned i vinterperioden. Dermed er det på denne uddannelse vanskeligt at få flere virksomheder til at tage ordinære uddannelsesaftaler.

Campus Bornholm har med socialfondsprojektet Bedre Erhvervsuddannelser bl.a. fokus på at udvikle et supplerende undervisningsforløb for eleverne på grundforløb 2 for at sikre, at eleverne er bedre rustet til ansøgningsprocessen og til mødet med virksomhederne.

Campus Bornholm ønsker at gøre en endnu større indsats for, at eleverne oplever vigtigheden i selv at skabe relationer til erhvervslivet, og dette gør skolen ved at invitere virksomhederne indenfor og lade virksomhedsejere fortælle om deres virksomhed og den pågældende uddannelse.