Husk at rydde fortovet

Lige nu er der frostgrader og sne i luften, og det betyder at man skal rydde sit fortov og salte eller gruse.
Hvert år ved denne tid, er glatte fortove skyld i faldulykker landet over. Et grimt fald kan resultere i alvorlige fysiske skader og store økonomiske konsekvenser for den, som det går ud over.

Som husejer eller bruger af en ejendom, er det dit ansvar at sørge for, at dine fortove ikke er glatte. Det gælder faktisk uanset om det er sne der skal skovles eller nedfaldne blade, der skal fejes sammen.

Skadechef hos Bornholms Brandforsikring, Mulle Birch Hørdum, siger:

- Vi skal jo passe på hinanden - også om vinteren. Nu, når det er frostgrader, er det vigtigt at husejerne fjerner sne, og også sørger for at gruse eller salte, da der kan være islag under sneen på fortovet. Det er også en god idé, at tjekke huset for istapper og sne, der kan falde ned og ramme nogen, siger Mulle Birch Hørdum.

Hvis en person falder og kommer til skade på dit isglatte fortov, kan du som husejer blive gjort ansvarlig for de skader, der er forbundet med faldet. Derfor skal du melde det til dit forsikringsselskab, der afgør om der skal udbetales erstatning.