Fagorganisationer: Øget samarbejde er vejen frem

Gladsaxe, Bornholm og Sønderborg Kommune har det. Tværfaglige teams, der koordinerer en borgers behov fra sosu-hjælper til sygeplejerske og ergoterapeut.
Dansk Sygeplejeråd, Politiforbundet, FOA og DJØF står sammen om budskabet: Øget samarbejde er vejen frem.

Udviklingen af den offentlige sektor kræver fokus på tværfagligt samarbejde, mener fagorganisationerne, som går under fællesbetegnelsen, Brobygningssamarbejdet.

I en rapport - udarbejdet med henblik på de kommende overenskomstforhandlinger - står der, at på ældreområdet arbejder blandt andet Gladsaxe, Bornholm og Sønderborg kommuner med tværfaglige teams. Teams, hvor alle der har en opgave i relation til en borger mødes for at koordinere indsatsen - fra social-og sundhedshjælperen til sygeplejersken og ergoterapeuten.

- Det har både forbedret borgerens oplevelse og mindsket bøvl og vanskeligheder i koordineringen mellem medarbejderne, skrives det i rapporten.

På Bornholm hedder dette team, Det rehabiliterende team.

Et andet væsentligt budskab i rapporten er ligeså klart:

- Man skal satse benhårdt på ledelse, hvis man vil udvikle den offentlige sektor.

Sådan står der endda på forsiden af den hjemmeside for Ledelseskommissionen, hvis rapport netop er blevet udsat til efter overenskomstforhandlingerne.