Kommunen brugte mere magt overfor ældre sidste år

Mængden af magtanvendelser på ældreområdet steg i 2017. Det er især fastholdelser i hygiejnesituationer, der trækker op.
Elleve gange bruge det kommunale plejepersonale magt overfor ældre med psykiske lidelser.

Det fremgår af den årlige orientering, som Socialudvalget modtager i morgen.

I 2016 var det kun fire tilfælde, mens det i 2015 var helt nede på to tilfælde. I 2014 var antallet af magtanvendelser dog højere; 15 gange anvendte de ansatte i ældreplejen magt dengang, fremgår det af redegørelsen.

Langt de fleste tilfælde af magtanvendelse er, at personalet har fastholdt en ældre borger i forbindelse med vask eller toiletbesøg -såkaldte hygiejnesituationer. Den efterfølgende vurdering er, at der var tale om ulovlig magtanvendelser, og i alle tilfælde har borgerne fået vejledning i, hvordan man kan klage, og lederen af plejehjemmene er blevet orienteret, så man kan undgå lignende hændelser senere, fremgår det af orienteringen.