Endeligt besluttet: Bump erstatter blomsterkasser

Vejbump skal erstatte blomsterkasserne ved Store Torv i Rønne. Det besluttede natur- og miljøudvalget på deres møde i går.
Forsøgene på at forbedre Store Torv i Rønne fortsætter. Sidste år placerede man blomsterkasser i vejbanen for at sænke hastigheden og støjen fra motorkøretøjer. De bliver i år erstattet af fire vejbump.

Det blev besluttet på et møde i natur- og miljøudvalget i går, fortæller næstformand Andreas Ipsen, Venstre:

- Det havde vi en god diskussion om i udvalget i går. Det der var vores største bekymring, det var, hvordan vores BAT-chauffører skal komme over de vejbump. Der findes nogle bump, som busserne kan komme hen over, uden de skal op over bumpet og personbiler skal op over bump. Så det har vi faktisk besluttet, at hvis der skal laves bump, så bliver det nogen busserne kan kører igennem, uden at BAT-chaufførerne skal have en rystetur hver gang de kører over, siger Andreas Ipsen, og fortsætter:

- Der bliver lavet bump. Det er et ønske fra Grønne Rønne og handelstandsforeningen, at der skal laves en trafiksikring på den vej.