Staten varsler lockout af 120.000 ansatte

Som modsvar til fagbevægelsens konfliktvarsel varsler innovationsminister Sophie Løhde (V) en stor lockout.
Innovationsminister Sophie Løhde (V) varsler en lockout af omkring 120.000 statsansatte som modsvar på konfliktvarsel. Lockouten kan starte den 10. april.

Det skriver Finansministeriet i en pressemeddelelse samtidig med, at Sophie Løhde præsenterer lockouten på et pressemøde.

- Vi har kigget de faglige organisationers strejkevarsel igennem, og det er tydeligt, at der er spekuleret i at strejke der, hvor det gør mest ondt, siger Sophie Løhde.