Lockout kan ramme Campus, Politiet og kirken

Hvis det ender med en lockout fra d. 10. april, kan det gå ud over de overenskomstansatte på Campus Bornholm, Bornholms Politi og kirken.
Det kan ende med, at en del af de statsansatte bliver lockoutet, hvis der fortsat er uenighed om de offentlige overenskomster mellem arbejdsgiverne og arbejdstagerne.

Her på Bornholm kan det have betydning for medarbejde ved Bornholms Politi, kirken og Campus Bornholm. Det skriver Bornholms Tidende.

En lockout vil betyde, at de berørte ansatte ikke skal møde på arbejde og heller ikke får udbetalt løn.

Ved Campus Bornholm er man dog ikke klar med en plan for, hvordan en eventuel lockout skal håndteres.

"En lockout vil betyde, at lærerne ikke må arbejde, at eleverne ikke får deres undervisning, og hvad dét så betyder for eksamenen, kan vi slet ikke forudsige. Der har ikke været lockouter på gymnasieområdet tidligere, så vi ved det faktisk ikke. Det er ikke noget, vi har en plan for", siger uddannelseschef ved Campus Bornholm, Kurt Rønne, til Bornholms Tidende.

Bornholms Politi ønsker ikke at udtale sig på nuværende tidspunkt.

Parterne i konflikten er uenige på en række områder, såsom løn og betalt spisepause, hvor det ikke endnu er lykkedes at forhandle et kompromis på plads.