Forslag om vådservietter på ældreområdet

Kommunalbestyrelsen besluttede på et møde i januar, at der skal spares 10 millioner kroner på ældreområdet. Det kan betyde brug af vådservietter.
Den 25. januar besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle forberedes et sparekatalog på 10 millioner kroner på ældreområdet.

Nu er administrationen så kommet med et forslag til sparekataloget. I dagsordenen til næste møde i Social- og Sundhedsudvalget fremgår det, hvilke besparelser man kan lave i hjemmeplejen.

Et af de forslag, der er i sparekataloget, er "vask uden vand" - det vil sige brug af vådservietter. Hvis det kommer igennem vil man kunne spare lige knapt 2,6 millioner kroner om året.

Vi forsøger at få en reaktion fra formanden for Social- og Sundhedsudvalget.