Bornholmernes sundhed på temamøde i dag

I dag bliver der holdt et stort temamøde i dag om bornholmernes sundhed.
Bornholms Regionskommune, øens praktiserende læger og Bornholms Hospital holder temamøde om bornholmernes sundhed i dag 20. november kl. 16.30-19.30 på Bornholms Hospital.

Mere end 100 politikere, fagfolk og øvrige interesserede har meldt sig til temamødet.


Dagens program:

• Velkomst
• Oplæg om bornholmernes sundhed med fokus på sundhed, trivsel og sygdom, ved Cathrine Juel Lau, som er projektleder for sundhedsprofilen, Ph.d., senior Forsker på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse.


Indlæg over følgende to spørgsmål med afsæt i den bornholmske sundhedsprofil:

• Hvordan får vi mere lighed i sundhed på Bornholm?
• Hvordan får vi mest sundhed for pengene på Bornholm?


Indlæg fra følgende paneldeltagere:
 Politiske perspektiv (Bjarne Hartung Kirkegaard)
 Bornholms Regionskommunes perspektiv (Trine Dorow)
 Lægepraksis-perspektiv (Rikke Westh)
 Bornholms Hospitals perspektiv (Niels R Larsen)
 Borger-perspektiv (Marianne Frølich)

Der startes en debat med bud fra panelet. Pointer fra debatten vil dels indgå i arbejdet med den kommende Folkesundhedspolitik 2019, dels i Udviklingshospital Bornholms kommende indsatsområder, fremgår det af en pressemeddelelse.