KB: Ingen el-busser foreløbig

Det kommer til at tage endnu længere tid, før der kommer en BAT-bus på el på de bornholmske landeveje.
Igennem mange år har der været tale om el-busser på de bornhomske veje. Her til aften blev ventetiden endnu længere.

- Nu er vores analyse færdig og den viser, at der er en række omstændigheder, som gør det til en dårlig forretning, at erhverve to el-busser til BAT, fortalte Else Merete Knoop, medlem af Natur og Miljøudvalget for Venstre. Hun fortalte videre:

- Erfaringer fra andre kommuner viser, at enten skal man udskifte alle busser eller ingen. For det kræver eksempelvis nye værkstedsfaciliteter og det er dyrt. Derfor er det vores forslag i udvalget, at vi foreløbig sætter sagen om de to el-busser i bero.

Den melding mødte Anne Thomas(Å) med ordene:

- Det er et godt stykke arbejde, som er gjort og det vil vi arbejde videre med i april, hvor vi har bæredygtig mobilitet på dagsordnen, lød det fra Anne Thomas, formand for Klima og Bæredygtighedsudvalget.

Medlem af samme udvalg, René Danielsson(O), var ligeledes tilfreds med Else Merete Knoops orientering:

- Det er en snusfornuftig tilgang, at vi afventer udviklingen og ser, hvad der sker. Jeg kunne godt have set, at nogle (politikere, red.) havde tvunget de to el-busser igennem, men jeg er glad for, at det ikke skete, sagde René Danielsson.

I midten af 2017 afsatte kommunalbestyrelsen 500.000 kr. til en analyse af, hvad det ville koste at implementere ren el-busdrift på Rønnes bybusnet.