Skibsekspert: Tegninger er nøglen til undersøgelse

De manglende tegninger af Bornholmslinjens hurtigfærger er nødvendige for at kunne foretage en retvisende komfortundersøgelse, vurderer en ekspert.
Force Technology, som er selskabet bag komfortundersøgelsen af Bornholmslinjens to hurtigfærger, har mødt en lukket dør hos det australske værft, Incat, der har tegnet færgerne.

Værftet vil nemlig ikke udlevere tegningerne af skibene, og det er dybt problematisk, vurderer skibsingeniør Hans Otto Holmegaard Kristensen.

- Skal man lave de her beregninger over, hvordan sådan et skib vil opføre sig i forskellige bølgesystemer og bølgehøjder, jamen så er et af hovedelementerne, at selve skrogformen bliver læst ind i et computerprogram, for det er skrogformen, der bestemmer, hvordan skibet bevæger sig, siger han.

Tegninger er kernen i undersøgelsen
I mangel af tegningerne vil Force Technology i stedet foretage flere og mere længerevarende beregninger, men det er langt fra godt nok, understreger han.

- Det er klart, at hvis man foretager nogle kontrollerede målinger, så får man en fornemmelse af, hvad der er op og ned i den her sag, men man får jo ikke en dybdegående analyse af, hvordan skibet opfører sig i forskellige bølgehøjder. Det er helt udelukket, siger han.

På spørgsmålet om, hvorvidt man skal forvente at få noget konkret ud af undersøgelsen, er svaret fra skibsingeniøren klart:

- Det skal man ikke forvente, nej. For det er hele kernen, at man kender det skrog. Får man ikke det, så er der ikke noget at gøre.

Også effekten af den omdiskuterede T-foil stabilisator bliver gennemført på et ringere grundlag - i stedet vil man nu sammenligne med undersøgelser foretaget på lignende skibe i andre farvande

- Man har måske lavet undersøgelsen fra nogle andre bølgehøjder og bølgelængder, end det, der er det udprægede ved Bornholm. Og det vil sige, at så får man alligevel ikke det korrekte billede, fortæller han.


Almindelig praksis ikke at ville udlevere tegninger
Selvom det kan lyde mærkeligt, at et værft ikke vil udlevere tegninger til deres skibe, så er det faktisk ret almindeligt, fortæller Hans Otto Holmegaard Kristensen. I 40 år har han beskæftiget sig med hurtigfærger - alligevel har han aldrig set tegningen til én.

- Tegningerne til et skib er at betragte på samme måde, som hvis en lakridsfabrikant ikke vil oplyse opskriften til sine lakridser, fortæller han.

Men selvom det er almindelig praksis, så undrer det alligevel Hans Otto Holmegaard Kristensen, at det ikke har lykkedes Force Technology at indgå en såkaldt "non disclosure agreement," hvor man skriver under på, at man udelukkende bruger tegningerne til én ting - i dette tilfælde beregninger - og derefter aldrig bruger eller videreformidler viden om tegningerne igen.

- Det ærgrer mig, at værftet er så, lad os kalde det overforsigtig, over for en institution som Force. Det er en dybt professionel institution, som ved, hvordan man behandler konfidentielt materiale. Så det er sådan set også en mistro til Force, som jeg ikke synes, er berettiget, siger han.