Vandpleje Bornholm vil pumpe vand i tørkeramte åer

Sidste sommers lange tørkeperioder satte sine spor i de bornholmske åer, der blev helt indtørret. Vandpleje Bornholm vil derfor pumpe vand i åerne, hvis det sker.
Det var i sommeren 2018 sparsomt med dråberne fra oven. Det varme og tørre vejr satte i den grad sine spor på bornholmske åer, vandløb og vådområder, og gør det stadigvæk. For selvom vandet er vendt tilbage, så er fiskenes yngelcyklus smadret.

- Når åen tørrer ud i fire uger, så ryger to års fiskeyngel, siger Simon Leegaard Rømer fra Vandpleje Bornholm med henvisning til, at ørreder lægger sine æg i efteråret, som danner grobund for yngel i sommerperioden - en proces som altså bliver smadret, hvis åerne tørrer ind.

Derfor vil Vandpleje Bornholm, der er en sammenslutning af bornholmske sportsfiskerforeninger, sørge for, at der i nødstilfælde kan blive pumpet sø - og grundvand i de bornholmske vandløb, hvis en lignede situation opstår.

- Vi vil godt sikre noget minimums vandføring i vores vandløb i de kritiske perioder, siger han og understreger, at der vil være tale om en nødløsning i tilfælde af lignende tørkeperioder, som den vi altså så sidste sommer, siger han.

Du kan se mere i Nyhederne 19.30, hvor Vandpleje Bornholms formand forklarer problemet, og hvad han tror kan være en nødløsning.