Transportministeriet: Test er eneste udvej

En skibsekspert vurderer, at den skibstekniske undersøgelse af Express 1 og 2 ikke bliver retvisende. Transportministeriet mener dog, at testen er den eneste mulige fremgangsmåde.
Den skibstekniske undersøgelse af de færger, som Molslinjen bruger til sejladsen på Bornholm forsinkes, da værftet hvor de to hurtigfærger Express 1 og 2 er lavet, Incat, ikke vil udlevere tegningerne af skibene. I mangel af tegningerne vil Force Technology, der skal foretage undersøgelsen, i stedet foretage flere og mere længerevarende beregninger. Dog forventer skibsekspert Hans Otto Holmegaard Kristensen at resultaterne af undersøgelsen, uden brug af skibets tegninger, giver et meget lidt retvisende billede af, hvordan skibet reelt opfører sig til havs. Ifølge hans vurdering vil man ikke kunne bruge resultatet som underbygning for, hvorvidt der skal foretages ændringer på sejladsen. Nu kommer Transportministeriet med svar på skibsekspertens kritikpunkt.

- Formålet med ministeriets skibstekniske undersøgelse er at måle de præcise accelerationer, som passagererne bliver udsat for under de enkelte overfarter for derved at kunne fastslå, hvorvidt Molslinjen overholder kontraktens komfortkrav. Såfremt den skibstekniske undersøgelse viser, at Molslinjen ikke overholder kontraktens komfortkrav, skal Molslinjen redegøre for, hvad der skal ske af ændringer, skriver Transportministeriet i en mail.

Skibseksperten Hans Otto Holmegaard Kristensen vurderer derudover ikke, at man kan sammenligne andre T-foil-undersøgelser med Express 1 og 2 og deres færden på ruten. Det kan ifølge hans vurdering ikke give et retvisende billede af, hvorvidt en T-foil reelt vil have en effekt på Express 1 og 2.

- Så vidt ministeriet er orienteret, har ingen af Molslinjens hurtigfærger sejlet mellem Rønne og Ystad med en T-foil påmonteret, og derfor findes der heller ikke noget studie af, hvordan disse færger sejler i netop dette farvand med en T-foil påmonteret. Det kan derfor i sagens natur alene undersøges, hvordan T-foils eventuelt kan mindske færgens bevægelser ved hjælp af tidligere gennemførte undersøgelser af T-foils i andre farvande.

Transportministeriet svarer ikke på, hvorfor man har besluttet at gennemføre undersøgelsen på trods af, der er en chance for at undersøgelsen ikke bliver retvisende.