Der bliver både flere nyfødte og ældre på Bornholm

Befolkningsprognosen for Bornholm de næste år viser, at der både kommer til at være flere nyfødte og ældre på øen.
I eftermiddag bliver der holdt møde i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget. På dagsordenen er blandt andet befolkningsprognosen for 2019. Hvert år udarbejdes der en befolkningsprognose, som bruges til at forudse udgifter i forbindelse med budgettet. I prognosen kommer man med et bud på blandt andet fremtidens alderssammensætning, børnetal, til- og fraflytning og antallet af udenlandske tilflyttere.

Befolkningsprognosen for 2019 viser, at det forventes, at der vil være en lille stigning i antallet af fødsler på Bornholm, hvilket betyder, at man langsomt bevæger sig mod samme antal af fødsler før finanskrisen.

I 2018 oplevede man, at der flyttede flere børn til øen, end man forventede, og det tyder på, at den tendens fortsætter. Det forventes, at antallet af børn stiger med cirka 100 børn inden for de næste fire år. Prognosen viser også, at det er I Rønne og Aakirkeby, at man forventer den største stigning i antallet af små børn.

Hvis man kigger på børn i skolealderen, ser prognosen anderledes ud. Her forventer man nemlig, at der om fire år er knapt 200 børn mindre i skolealderen på Bornholm. Det eneste skoledistrikt, hvor man forventer en lille fremgang, er Kongeskær, imens de andre skoledistrikter forventes at have tilbagegang.

Prognosen for ældre viser, at der i fremtiden bliver flere ældre. I alle aldersgrupper fra 60 år og op efter, forventes der flere ældre borgere. Dog forventes det, at der i aldersgruppen 60-74 år vil være fald i slutningen af prognoseperioden. Prognoseperioden slutter i 2031.

Sidste års prognosen var ifølge udvalget sjælden præcis, da man havde forudset, at der ved årsskiftet ville være 39.568 indbyggere på Bornholm. Ved årsskifter var der 39.569 indbyggere på Bornholm, så prognosen viste kun én indbygger mindre.