Lov fratager både danskere og udlændinge dagpenge

En lovændring har resulteret i, at flere personer på Bornholm har mistet retten til dagpenge, selvom de har indbetalt kontingent til a-kassen og var berettiget.
Adresom Berhane kommer oprindeligt fra Eritrea. Han arbejder til dagligt på Danish Crown-slagteriet i Rønne og har gjort det i godt og vel halvandet år. I al den tid har han også indbetalt til sin a-kasse.

- Det gjorde jeg, fordi jeg så havde ret til dagpenge, hvis jeg blev ledig. Og det er vigtigt, at man kan forsørge sig selv, fortæller Adresom Berhane.

Men selvom han har betalt til a-kassen i over halvandet år - og egentlig havde optjent ret til dagpenge - så kan Adresom altså ikke få dagpenge, hvis han skulle miste sit job.

- Det er ikke rart. Jeg troede jo, at jeg var dækket ind, siger han.

Grunden til, at Adresom Berhane nu ikke kan få dagpenge er en lovændring vedtaget i december sidste år. Den nye lov betyder nemlig, at ALLE - ikke kun udlændinge, men også danske statsborgere - skal have opholdt sig i Danmark eller EU mindst syv ud af de seneste 12 år for at have ret til dagpenge.

Adresom Berhane taler lidt dansk og forstår det fint, men da han blev gjort opmærksom på, at han ikke ville få dagpenge, fangede han ikke, at det hang sammen med hans a-kassekontingent.

Derfor fortsatte han med at indbetale til a-kassen, indtil hans ven Susanna Birgitta Rømer Hansen gjorde ham opmærksom på, at der ikke var grund til det længere. Men de penge, Adresom har betalt siden lovens ikrafttræden, får han ikke igen.

- Du kan ikke få pengene tilbage for det, du har indbetalt, desværre. Og du har ikke heller ikke ret til dagpenge. Så han står faktisk uden for systemet, fortæller Bodil Ankerstjerne, der er forbundskonsulent i beskæftigelse hos Fødevareforbundet NNF.

Hos NNF mener de også, at loven rammer ved siden af skiven, når man sætter borgere som Adresom i en situation uden sikkerhedsnet, når han jo har bidraget til samfundet.

- Som jeg ser det, er det en unfair måde at behandle en samfundsborger på. For han har jo betalt og bidraget til samfundet via sin skat, de år han har arbejdet. Derfor rammer den jo skævt. I den situation man skulle miste arbejdet, at man så der ikke bliver stillet lige, lyder det fra Bodil Ankerstjerne, der er forbundskonsulent i beskæftigelse hos NNF.

Nu opfordrer NNF deres medlemmer til at klage, hvis de har betalt til a-kasse uden reelt at være dækket, så man kan presse politikerne til at gøre noget ved situationen. Enten ændre reglerne eller lade a-kasserne tilbagebetale nogle af pengene.

100 personer har allerede klaget, og ligeså har Adresom Berhane.