TMB19: Laksens lange rejse

Man skal ikke fejlagtigt tro, at de laks, der bliver fanget i Trolling Master Bornholm, er opvokset omkring Bornholm. Faktisk kommer de langvejs fra.
Den laks, der bliver fanget i Trolling Master Bornholm, hører faktisk ikke til i farvandet omkring Bornholm. Den er kun på visit.

Lakse-larverne udklækkes nemlig primært i elvene Kalix og Torne i bunden af Den Botniske Bugt. Bugten ligger i den nordlige del af Østersøen mellem Sverige og Finland.

Når laksen er vokset til i størrelse, svømmer den ud på en lang rejse sydover og forbi Bornholm. Her er der nemlig masser af føde at finde.

Det er, når laksen er på vej hjem igen for at gyde, at den passerer Bornholm i store mængder - og det tidspunkt er altså lige nu. Sjovt nok i præcis samme periode som Trolling Master Bornholm.

Fun fact:
Der er set eksempler på laks, der var i stand til at finde tilbage til den helt præcise lokalitet i vandløbet, hvor de voksede op - selv efter flere år i havet.