Hvad synes bornholmerne om vindmøller?

Kommunen har nu fået svar på deres undersøgelse, om bornholmerne holdning til vindmøller på land. Det korte svar er, at vi er temmelig delt i spørgsmålet.
Kommunens Klima og Bæredygtighedsudvalg har ønsket at afdække bornholmernes kendskab og holdninger til vindmøller og målet om at være selvforsynende med CO2 neutral strøm fra 2025.

500 bornholmere har svaret på spørgsmål såsom

- Synes du, at det er en god eller dårlig ide, at udbygge forsyningen af vedvarende energi med vindmøller på land, på Bornholm?
Til dette svarede 49 procent, at det enten var en ”meget god ide” eller en ”god ide”. 37 procent mente, at det var en ”dårlig ide” eller en ”meget dårlig ide”. 11 procent svarede ”hverken eller” og tre procent ”ved ikke”.

- Synes du, at det vil være en god eller dårlig ide at opstille ca. 10-12 nye vindmøller på land i grupper på hver tre møller, for at have mulighed for at nå målet?
Til dette spørgsmål svarede 47 procent, at det enten er en ”god ide” eller en ”meget god ide”, mens 42 procent svarede, at det enten er ”en dårlig” eller ”meget dårlig ide”.

- Hvor vigtigt synes du, at målet om C02-neutral el produktion er for Bornholm?
Til dette spørgsmål svarede 88 procent af de 500 bornholmere, at målet enten var ”meget vigtigt”, ”vigtigt” eller ”i nogen grad vigtigt”.

Deltagerne blev og spurgt om betydningen for Bornholms omdømme, hvis der skulle etableres nye landvindmøller på øen. Se svaret via link nedenfor, hvor hele undersøgelsen kan læses.

Undersøgelsen fandt sted fra den 1. til 4. april, og er gennemført af analysevirksomheden, Megafon.