Molslinjen foreslår kontraktændringer

Molslinjen opfordrer Transportministeriet til at tilpasse færgekontrakten på sejladsen af Bornholm. Rederiet er ikke helt enige i fortolkninger, der har medført bod.
Molslinjen mener ikke, de nuværende formuleringer i kontrakten for besejlingen af Bornholm er helt præcise. Rederiet mener, at det, som det er nu, er vanskeligt at leve op til bestemmelserne og helt undgå bod.

I nærværende skrivelse til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet fremgår de konkrete forslag fra Molslinjen. De handler blandt andet om varsling af aflysninger og indsættelse af erstatningsfærge.

Det fremgår af skrivelsen til ministeriet, at Molslinjen vil sende forslagene til høring i Trafikkontaktrådet, så høringssvaret efterfølgende kan sendes til ministeriet.

Hør mere i videoen om, hvad formand for Trafikkontaktrådet, Winni Grosbøll mener om de ønskede ændringer.