Flere landmænd dropper ploven

På to år er antallet af hektar, der bliver dyrket uden pløjning steget med 70 procent på Bornholm. Både biodiversitet og klima har godt af, at ploven droppes.
Ploven bliver i stigende grad fravalgt af de bornholmske landmænd. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

I 2016 var der 3004 hektar jord, som blev dyrket uden pløjning på Bornholm. Sidste år var det tal steget til 5104 hektar. En stigning på 70 procent.

Når landmændene ikke pløjer markerne, så har det det flere positive effekter. Det er både godt for biodiversiteten og for klimaet.

- Udviklingen skyldes især, at både de helt små og de helt store landbrug har taget metoden til sig. På to år blev antallet af pløjningsfri landbrug på under 10 hektar forøget med 126 bedrifter, mens antallet af pløjningsfri landbrug med over 200 hektar jord blev forøget med 145 bedrifter. Der er i alt 3.364 bedrifter i Danmark, som dyrker landbrug uden pløjning, skriver Danmarks Statistik i en pressemeddelelse.

Det danske landbrugsareal, der dyrkes uden plov, er vokset fra 253.000 til 319.000 hektar fra 2016-2018, hvilket svarer til en stigning på 26 procent.