250 millioner over Øresundsbroen

Tilbage ved månedsskiftet mellem september og oktober kunne Øresundsbroen konstatere at 250 millioner har benyttet sig af den faste forbindelse over sundet.
Ved månedsskiftet september-oktober blev en vigtig milepæl i Øresundsbroens historie passeret: Antallet af rejsende, som har passeret broen i bil og tog, siden broen åbnede, rundede 250 millioner – altså en kvart milliard. Det oplyser Øresundsbroen.

- Det er et fantastisk tal, især når man tænker på, at der i regionen i alt bor 3,6 millioner mennesker. Det viser, hvad broen har betydet for sin omverden, for handel, turisme, virksomheder, arbejdsmarkedet og integrationen over sundet, siger Øresundsbroens administrerende direktør, Caroline Ullman-Hammer.

I årene inden broen åbnede, pendlede 1.500 personer med flyvebådene mellem Malmø og København. Da broen åbnede, steg tallet hurtigt. Allerflest var de i rekordåret 2009. Siden da er antallet af pendlere mindsket, først og fremmest på grund af økonomiske konjunkturer. Trenden lige nu er, at bilpendlingen falder, mens fritidstrafikken og fragttrafikken derimod går fremad.

På trods af den tilbagegang som man altså ser lige nu, så er trafikken totalt set steget kraftigt i de første 12 år af Øresundsbrons levetid. I 2001, som var det første hele år, broen var åben, rejste i alt 12,9 millioner personer over broen i bil og tog. I 2011 rejste 25 millioner mennesker over broen.

- Vi kommer altid til at se udsving på grund af forhold i vores omverden, da det drejer sig om to forskellige lande med forskellige valutaer og konjunkturer, såvel som om menneskers valg ud fra de gældende forhold. Det er vigtigt, at se på den totale udvikling over den tid, Øresundsbroen har eksisteret, for at forstå den betydning for menneskers bevægelighed i regionen, som broen har haft, mener Caroline Ullman-Hammer.