Skåne-forening støtter tunnel til Bornholm

Ønsket om at undersøge mulighederne for en fast forbindelse mellem Sverige og Bornholm deles nu også af Foreningen Skånsk Fremtid.
På generalforsamlingen i går vedtog medlemmerne en udtalelse, der konstaterer, at et flertal af den bornholmske befolkning tilslutter sig tanken om en tunnel mellem Bornholm og Skåne.

- Vi tilråder, at der snarest iværksættes en forundersøgelse, der kan kaste lys over omkostningerne og de samfundsmæssige fordele ved at etablere en fast forbindelse, hedder det i resolutionen, der blev fremlagt af formanden, Knud J. Holdt.

Han påpegede, at Bornholm er den sidste danske del af Skånelandene, og glædede sig over, at skånske sympatisører i 2011 oprettede Föreningen Stöd Bornholmstunnelen for at styrke foreningen Bornholmtunnels arbejde.

- Hvis afvikling skal vendes til udvikling, må Bornholm opgraderes trafikalt. En 36 kilometer lang tunnel åbner mulighed for et tættere erhvervsmæssigt og kulturelt samarbejde mellem Skåne og Bornholm, der er uafhængigt af særdeles energikrævende færgedrift og ustabilt vejr, understreger resolutionen.

Skånsk Fremtid opfordrer Bornholms Kommunalbestyrelse til at rette henvendelse til regering og folketing med begæring om, at der gennemføres en forundersøgelse, således at videre drøftelser af en fast forbindelse kan foregå på et oplyst grundlag.