Folkemødet: Atomaffald er folkets sag

Modstanderne af en placering af atomaffaldet fra Risø indenfor rigets grænser, føler sig oversete i debatten.
Politikere taler om demokrati og åbenhed, men i atomaffaldssagen bliver borgerne nærmest ignoreret, mener repræsentanter fra borgergrupperne fra de kommuner, der er udpegede som mulige modtagere af Risøs atomaffald.

derfor sætter borgergrupperne atomaffaldet på dagsordenen på Folkemødet i dagene 13.til 16. juni 2013 bl.a. med det formål at møde beslutningstagerne ansigt til ansigt.

Formålet med Folkemødet er ifølge arrangørerne at styrke demokratiet og dialogen i Danmark og er dermed en årlig påmindelse om, at det åbne danske demokrati er værd at værne om og påskønne.

På Christiania Cykel vil borgergrupperne fragte en tønde radioaktivt affald rundt på pladsen, uddele atom bolsjer samt informere om det radioaktive affald, bly, cadmium m.m. der planlægges nedgravet.

Fra Folkets Talerstol samt Speakers’ Corner vil borgergrupperne samt øvrige allierede kæmpe for at bringe forsigtighedsprincippet og dermed fornuft ind i sagen. Det gør andre lande.

På biblioteket i Allinge er der debatmøde med borgere, borgmestre, politikere m.fl. om dels borgerinddragelsesprincipper dels en forsvarlig håndtering af det i mange tusinder år farlige affald.

Sidst men ikke mindst vil borgergrupperne være synlige ved hovedscenen, når de forskellige partier i Folketinget hylder den danske tradition for demokratisk dialog.