KB-møde: Enighed om kritik af atomrapport

En helt enig kommunalbestyrelse sender høringssvar om et slutdepot for atomaffald til sundhedsministeriet.
Senest den 5. december skal kommunalbestyrelsen afgive høringssvar til Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse, om de lokale politikeres syn på placeringen af et eventuelt slutdepot for atomaffald på Bornholm.

Teknik og Miljø fra Bornholms Regionskommune har udarbejdet et udkast til høringssvar. Høringssvaret består af et overordnet høringssvar bilagt et uddybende notat med bemærkninger til delelementer i miljørapporten.

Høringssvaret kan man læse på kommunens hjemmeside, hvor det ligger som bilag til dagsordenen for dagens møde i kommunalbestyrelsen.

En enig kommunalbestyrelse besluttede at sende høringssvaret til ministeriet.