Danmark er blevet et system

En unde4rsøgelse viser, at tre ud af fire danskere vil have et mere personligt samfund end det nuværende, der har udviklet sig til et systemsamfund.
Et flertal af danskerne mener ifølge ny Epinion måling, at store og upersonlige systemer truer vores velfærd og respekten for mennesket

Danskerne roser deres læge på sygehuset og er glade for pædagogen i børnehaven. Men 3 ud af 4 danskere mener, at samfundet i alt for høj grad er blevet et system uden respekt for det enkelte menneske.

Det viser en Epinion-måling, der bliver offentliggjort torsdag og er foretaget for tænketanken Cura i forbindelse med udgivelsen af en publikation om velfærd

- Epinion-målingen viser, at der er markant modstand mod store upersonlige systemer; et råb om "mere menneske og mindre system". Offentligt ansatte gør det godt, men de er underlagt strukturer, som hæmmer det engagerede og empatiske møde mellem borger og ansatte, siger Karen Lumholt til netmediet DenOffentlige.dk.

Ifølge målingen mener 6 ud af 10 danskere, at velfærden er truet af store og upersonlige systemer. Knapt 7 ud af 10 synes, vi skal skrue op for tilliden og ned for kontrollen i samfundet. Og hele 84 procent mener, det er bedst hvis beslutningerne træffes så tæt på borgerne som muligt.

Epinion-undersøgelsen er gennemført fra den 13. til den 28. januar på Epinions Danmarkspanel og bygger på 1.144 interviews med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover.

Læs mere om målingen her: http://denoffentlige.dk/tre-ud-af-fire-danskere-vil-have-et-mere-personligt-samfund