Nyt om atomaffald offentliggjort

Sundhedsministeriet har i dag offentliggjort rapporterne om et dansk mellemlager og slutdepot til opbevaring af radioaktivt affald.
Sundhedsministeriet offentliggør i dag nye dokumenter omkring radioaktivt affald.

Det sker som et led i arbejdet med at finde et sikkert opbevaringssted til det lav- og mellemaktive radioaktive affald, der lige nu er i forskningscenter Risø.

En rapport fra Dansk Dekommissionering og GEUS her afleveret til sundhedsministeren.

Udkastet til en redegørelse af miljøvurderingen af et dansk slutdepot er også færdigt.

Sundhedsministeren har indkaldt partierne til et møde i begyndelsen af marts, for at afgive status på tre punkter:
1) Etableringen af et dansk slutdepo for lav- og mellemaktivt affald.
2) Et dansk mellemlager, hvor det radioaktive affald kan opbevares i op til 100 år.
3) Eksport af affaldet fra Risø til udlandet.

Bornholm har siden 2011 været udpeget som et muligt sted for deponering af atomaffaldet fra Risø.