Folkemødet 2015: Klage over højreorienterede

En advokat har på vegne af Retssikkerheds-initiativet, der deltager på Folkemødet, klaget over højreradikales deltagelse i arrangementer.
Advokatfirmaet Christian Harlang har på vegne af Retssikkerheds-Initiativet, der deltager med en stand på Folkemødet, indgivet klage over den tilladelse, der er givet til at højreradikale fra Europa må deltage i arrangermenter som Danskernes Parti står for.

"Som advokat for Retssikkerheds-Initiativet, tildelt stadeplads J34, skal hermed rette henvendelse til Folkemødesekretariatet..."

Sådan indledes en skrivelse til Folkemødets sekretariat, der er sendt den 26. maj.

I skrivelsen klager advokaten på sin klients vegne over de arrangementer Danskernes Parti står for, og som har flere stærkt højreorienterede politikere på gæstelisten.

Skrivelsen kan læses i sin helhed via linket nedenfor, men ved blandt andet at fremhæve de regler, der er for deltagelse i mødet, beder advokaten om aktindsigt i den korrespondance som Folkemødets sekretariat har ført med Danskernes Parti.