/artikel/folkemoede-bookinger-er-tilbage-til-normalen