/artikel/hund-har-fundet-muligt-spor-i-stenkastsagen