/artikel/lindn-bifalder-ny-aftale-det-er-gaaet-hurtigt