/artikel/flere-vil-laese-til-finansoekonom-og-datamatiker