/artikel/kommunen-overvejer-videre-forloeb-efter-dom