/artikel/mange-vil-vaere-datamatiker-og-finansoekonom