/artikel/tidligere-sovjet-aftale-binder-ikke-laengere