/artikel/tilskud-skal-sikre-fiskeriaktiviteter-i-nexoe